Ceva, cândva, odată, ca niciodată; de parcă nicicând nu ar fi fost

Motto: Şi tot orbecăind din dragoste în dragoste, simţea că se va întâmpla să îi piardă taina..iar de ar fi fost să se întâmple, ştia că ar isca neatinse cuvinte; ar recrea spusul…un altfel de grai necuvântat…

 

Ar fi vrut să creadă în ceva, ceva pe care să îl aibă din credinţă, ceva în care să creadă fără să fie nevoie să încerce să vadă dacă e real, aşa cum încercase Orfeu să întoarcă privirea după Euridice, spre a se convinge de existenţa acesteia, de nu fusese cumva doar o fantasmă, şi ar fi dorit să i se poată întâmpla fără ca în ea, ei, să i se împotrivească, deşi simţea că un neştiut, cumva, pe dinăuntru ar fi sfâşiat-o atunci când s-ar fi aflat acolo, undeva; un ceva din ea într-un loc încă neatins, dintr-un capăt unde s-ar opri cândva, capăt nezidit şi neferestruit al unei lumi între cer şi pământ în a cărei atingere încă nu i s-a dat; nu ştie unde este…ştia doar că este un încotro…

iar de gândul lui s-ar fi eliberat atunci când îl va fi ştiind, pentru că îl va fi aflat  şi o va fi putut-o face doar căutând…era acel încotro înspre care să nu te îndrepţi; să ştii încotro să nu te îndrepţi înseamnă să mergi spre într-acolo, neştiind unde vei ajunge, dar ştiind că odată ajuns acolo, aici, unde ai fost acum nu te vei mai întoarce poate niciodată, pentru că nu te vei mai regăsi în nimic din ceea ce ai fost acolo, atunci când acel acolo era odată aici, unde fusesei cel care fusesei atunci, atunci, de acumîncolo devenind un încotro  înspre acum

…şi ştia că nu există un acum, ci fiecare acum, aşa precum nu există o clipă, există fiecare clipă, şi uneia anume i s-ar fi dat definitiv, trăindu-i veşnicia fără de timp, fără de început şi fără de sfârşit…unui anume neştiut încă…

…căruia îi spune acolo, loc născut din semne şi tăcere pe care nu ştie să le desluşească încă şi nici să le audă şi nici să le cuvânte şi se teme că poate le-ar învălui doar într-o formă imperfectă a limbajului şi ei însăşi, copil iluzoriu al clipei, şi-ar fi confuzie în încercarea de a le înţelege şi de a le transcende…ştie doar că din ea izvorăsc şi ea va fi cea care le va isca, aşa, ca într-un joc magic, ca într-o vrajă a fantasticului, privind acel ceva nedescifrat, ce doarme undeva, în somnul eului său, acela scotocitor, scormonitor şi aparent cunoscător, stând acolo, în mijlocul unei plăsmuiri…sau poate al unei uitări..

… uitând ca şi cum acum ar descoperi pentru întâia dată ceva, ca într-un vis odată, cândva, îndrăznit, într-o închipuire, aceea a dragostei… ca într-un fel de situaţie limită în care credinţa în acel ceva presupunea suspendarea acelei logici, cumva neputincioasă, într-o situaţie limită în care s-ar fi întrebat dacă ar vrea să trăiască pentru tot restul vieţii ca un iluminat, neavând nevoie de vraja şi magia ei, de iluzia ei, refuzând de la început acest joc al amăgirii… sau dacă ar fi putut privi în ochii dragostei, spunându-i să aibă încredere în ea, ştiind că poate i se va întâmpla ca tot ea să fie aceea care în final o va ucide, şoptindu-i la ureche ceva ce nu ar mai fi putut auzi, pentru că ar fi fost deja prea târziu…

…ar fi fost deja curmată, iar mâinii ei ucigaşe nici un înger nu i s-ar fi putut împotrivi…

…îngerii oricum nu înţeleg dragostea, ar fi gândit; nu ştiu să desluşească această taină dintre muritori, rămasă pentru ei un neînţeles…

…sau ar fi putut trece doar pe lângă ea şi să o lase cerşindu-i, cerşindu-o, cu mâna întinsă.

O vreme a simţit, după ce a sfârşit-o, murindu-l, murind, că rătăceşte ca un suflet deşert tânguitor, cu un leş în braţe, aşteptând în zadar un miracol…şi ca într-o transă, aceea a mărturisirilor, îşi spunea că ar fi vrut ca ea, dragostea, să ştie un lucru şi să nu îl uite niciodată….că a crezut în ea…aceasta îi şoptise, atunci, în agonia ei…

…şi i-ar mai fi spus că dacă printr-o minune i s-ar mai întâmpla, acum ar şti ce să îi spună înainte de a fi prea târziu…

…acum ştia să o vorbească, îi învăţase cuvintele, învăţase cum să o atingă… şi i-ar fi spus celuilalt suflet că pentru a o vorbi, fără a suferi vreo traumă lingvistică atunci când se va strămuta în propriu-i limbaj, va trebui să îi fi desluşit literele, fiecare sunet al lor şi să o  afle în cunoaşterea cu adevărat pură, trăirea…să o trăiască…nu exista alt grai pentru a o putea rosti…

… să o facă precum un orb în braille, în acel limbaj în care palmele tale se dau întru atingerea celuilalt, citindu-l cu vârful degetelor şi apoi scriindu-l în trupul sufletului, după ce şi-l spusese, spunându-i-se, simţindu-l precum un fluid ce l-ar pătrunde, curgându-i prin vene…aşa i se rostise în dragoste, fiinţei din care se aflase…

…şi în ochii ei citeai nerostirea, dincolo de cuvinte, cuvinte ce nu îşi mai aveau rostul, pentru că simţise cum de multe ori, pe măsură ce spusul creştea, creştea şi nespusul…şi aşa ajunsese să adune în ea atât de multe tăceri; mai multe tăceri, înţelesuri, decât cuvinte…acele cuvinte despre ceva în care îşi pierduse credinţa, credinţa în dragoste, ca şi cum ar fi anulat-o, doar că dacă ar fi făcut-o, s-ar fi anulat pe sine…

…şi l-ar fi anulat pe acel suflet, pe acel cineva anume pe care îl căuta în cei pe care se întâmplase să îi iubescă până la el, dar doar pe el aflându-l simţea că va fi întâia oară când a iubit vreodată, pe el, alt copil singur al timpului, acel fără de rest, cel care o va întregi, acel pe care îl aproximase poate până atunci în cei de dinainte, doar că el, cel caruia îi va fi dat să o găsească, el va fi cel aşteptat

…lui îi va fi dat să fie cel care va consfinţi adevărul despre acel ceva…

ceva pe care să îl poată defini ca fiind real, spunându-l ca pe un adevăr, alcătuindu-l ca pe un mozaic căruia i-ar da o formă pe care, deşi aparentă şi poate înşelătoare, ar trăi-o ca şi cum ar atinge în cunoaştere concretul, dându-i-se cu toată fiinţa, aceea din visuri şi gânduri ale îndurării tuturor vânturilor de miazăzi şi de miazănoapte în care sălăşluise cu credinţă în ele, care o purtaseră prin ceruri şi o azvârliseră pe pământuri…

…ea, suflet copil angelic al timpului, hoinar între cer şi pământ, singură în toate suferinţele şi durerile ei, spunând o poveste despre ea, în eternitatea din sieşi, a ceva, acum…ea, în jocul ei de-a viaţa şi de-a moartea cu însăşi, cândva a amintirii, contemplând esenţa, asemeni unui suflet care altfel nu ar fi putut intra în trup de om, ea, nevrând nicicând să îşi uite misterele; sufletul e un eu, duce mai departe amintirea fiinţeiea, care îşi dorea să poată ajunge să vadă ceva cu un fel de văz desăvârşit şi pur, trăindu-l cu toate simţurile şi ştia că atunci când se va întâmpla se va opri din povestit…

devenind povestea.


Publicitate

24 de gânduri despre &8222;Ceva, cândva, odată, ca niciodată; de parcă nicicând nu ar fi fost&8221;

  • Isca-se-va în adâncuri din plăsmuirea visului visând-o, întrupare; cuprinderea înăuntrului încercuindu-l ca o înlănţuire; pătrat în cerc, cer cuprinzând pământul. Calci pe cerul pământului; urma pasului ei din tine încă nepăşită de ea, cea neştiută. Făptura din visul de cuprins necuprins.

   Apreciază

 1. Frumos! Scrii cu atata expresivitate despre acest neajuns al nostru, de a fi prizonierii unei relativitati, prizonieri ai timpului si spatiului, legati cum suntem prin sentimente si amintiri.
  In spatele melancoliei se afla seninatate si caldura…

  Voi mai trece pe la tine,
  Horia

  Apreciază

 2. Mă simt prea „puţin”…vreau mai multe în „haina” asta. Vreau să cred ca ceva din mine va face parte din eternitate, o eternitate proprie(lipsită de profanul mulţimii). Ştii de ce mi-e teamă?
  De faptul că nu voi putea combina dorinţa de „lumină” cu dragostea… şi că la un anumit moment voi fi pus să aleg… una din cele două, să părăsesc… Poţi să îmi spui că mă înşel şi că cele doua cunoaşteri se pot îmbina, dar sincer, eu nu am vazut reuşita combinării celor două idealuri, la nimeni….

  Apreciază

  • …”i se părea că se întoarce la alt cuvânt, începutul altor rostiri în alt grai necuvântat de nimeni până atunci…şi simţea că totul va fi altfel, ca şi cum şi-ar fi fost atât de îndepărtat …şi pentru întâia oară şi-ar găsi putinţa de a se spune pe el, lui însuşi;era ca şi cum, neştiind întoarcerea, pentru că nu şi-o cunoscuse, trăind-o, ar simţi că se regăseşte într-un pas pierdut, deşi niciodată călcat…neatins; acel de dinainte ştiut, dar neîndrăznit, pentru că nu se încumetase a-i asculta glasul, mai departe de el…de dinafara lui…se temea”…

   Doar atât ţi-aş spune; o vei înţelege atunci când vei fi acolo, şi vei trăi acelei clipe veşnicia, dându-i-te definitiv, fără de vreun gând.Şi o vei face de fiecare dată, ca şi cum atunci ţi-ar fi fost întâmplare pentru întâia oară. Fără de gândul că nu poţi face să stea ce e făcut să plece. Remember?
   Şi încă ceva să nu uiţi…eşti singur în rătăcire, eşti singur în regăsiri, singur în neputinţă, singur în salvarea ta; singur în toate ale tale.
   Leagă ceea ce auzi şi vezi de ceea ce nu poţi nici auzi nici vedea.
   Ia-ţi drumul şi du-te, în paşi de noapte, lumină din stele pentru cea care va fi mâine urmă. Urmă în tine, o desluşire căreia îi vei conferi o altă semnificaţie decât ceea ce a însemnat odată, când i-a fost.

   Apreciază

 3. îmi retrăiesc „acum”-ul citind „Povestea”. De fapt, seamănă cu Povestea mea, dar nu are nimic la fel (numai tu poți înțelege nonsensul ăsta!)…
  „…ca într-un vis odată, cândva, îndrăznit, într-o închipuire, aceea a dragostei…”
  …ar fi fost deja curmată, iar mâinii ei ucigaşe nici un înger nu i s-ar fi putut împotrivi…

  „…îngerii, oricum, nu înţeleg dragostea, ar fi gândit; nu ştiu să desluşească această taină dintre muritori, rămasă pentru ei un neînţeles…”

  „am crezut în tine…”

  „…aceasta îi şoptise, atunci, în agonia ei…şi i-ar mai fi spus că dacă printr-o minune i s-ar mai întâmpla, acum ar şti ce să îi spună înainte de a fi prea târziu…”

  Lasă-mă să cred că este Povestea MEA aici. E atât de familiar totul…atât de dureros…încât mi-am căutat fotografiile vechi și mi-am umplut sufletul cu „acum”-ul de atunci…L-am descoperit în mine, tainic, lăcrimând…„cerșind” clipa dintr-o dependență explicabilă și greu de depășit…
  Mă duc să-mi vindec afazia…

  Apreciază

  • Agatha, oricât aş fi încercat să spun cât mai puţin în poveste acestei amintiri, pentru că era strânsă toată durerea lumii în ea; a lumii mele…cu cât aş fi încercat să fac asta, cu atât înţelegeam că nu se va întâmpla; doar că de acum urma să o trăiesc într-un singur cuvânt spus în gând, trăit în transcenderea iluziei de atunci. Acum devenea tăcere; un loc în mine în care păşeam încă având cioburi de visuri în tălpi.

   Apreciază

 4. Am sa te citesc mereu..asta sa stii cu siguranta 🙂
  nu stiu de ce nu imi „merg” gandurile spre si a posta ceva in legatura cu articolele tale…
  …poate ca sunt un picut cam personale…citesc in ele desscrierea unui „intim” de pe care simti nevoia uneori sa-ti ridici valul…
  …se citesc multe in ochii ce sa lasa vazuti…inclusiv frumusetea lor…

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s